Om os

Kriminalforsorgen er en stor organisation med over 4.500 medarbejdere fordelt på institutioner i Danmark, Grønland og på Færøerne. Kriminalforsorgens hovedopgave er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde de straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf, herunder afsoning med elektronisk fodlænke, samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste.

Kriminalforsorgen er forpligtet til at udøve hjælp og bistand til de indsatte for at forbedre deres muligheder for at leve en kriminalitetsfri tilværelse.

Indsatte der afsoner en frihedsstraf, har pligt til beskæftigelse. Mange af dem opfylder denne forpligtelse ved at arbejde med forskellige former for produktionsarbejde.

Hver dag beskæftiges indsatte på Kriminalforsorgens egne værksteder og arbejdspladser, hvor der tilbydes beskæftigelse, arbejdstræning og uddannelse.

Værkstederne skal så vidt muligt ligne tilsvarende arbejdspladser i samfundet.

Alle produkter skal leve op til markedets krav om kvalitet og leveringssikkerhed, og de sælges på almindelige markedsvilkår.

Beskæftigelse af indsatte medvirker til at strukturere den enkelte indsattes ophold på en konstruktiv måde, som betyder, at dagligdagen kan inddeles i perioder med arbejde, fritid og hvile. Desuden giver det den indsatte mulighed for at tilegne sig nye færdigheder og holder den indsatte i gang såvel fysisk som psykisk på en meningsfuld måde.

Læs mere om Kriminalforsorgen på www.kriminalforsorgen.dk eller om den produktive beskæftigelse på www.kriminalforsorgen.dk/om-os/produktion/

Back to Top